ดับไฟบริเวณวัดห้วยบง หมู่ 3

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการดับไฟบริเวณวัดห้วยบง หมู่ 3 บ้านห้วยบง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม