ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้ประจำเดือนพฤษภาคม2565

เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยพร้อมด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากกิ่งไม้หักโค่นทับสายไฟ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ที่สัญจรไปมา บริเวณวัดแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 บ้านปาง หมู่ที่ 1 และ บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล