ตลาดย้อนยุคผู้สูงอายุตำบลศรีวิชัย

วันที่ 21 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการเปิดตลาดย้อนยุคผู้สูงอายุตำบลศรีวิชัย เพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายและแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ “วิทยาลัยสูงวัย” เทศบาลตำบลศรีวิชัย และเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และสินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น ผักปลอดสารพิษ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย และนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมู่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม