ตัดต้นไม้ล้มขวางทาง บ้านปาง หมู่ที่ 1

วันที่ 1 กันยายน 2563  นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีวิชัย ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทาง ในเส้นทางถนนหลังสถายที่ชาติภูมิฐานครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่ที่ 1 บ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม