ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 (ซอยข้างวัดห้วยบง) ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 (ซอยข้างวัดห้วยบง) ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ประกาศสอบราคาและประกวดราคา