ถวายเทียนพรรษาเนื้องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ถวายเทียนพรรษา 9 วัด ในตำบลศรีวิชัย

 

Categories: ภาพกิจกรรม