ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน Big Cleaning Day

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลศรีวิชัย ดำเนินการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน Big Cleaning Day. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 โดยการทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ

 

Categories: ภาพกิจกรรม