นำน้ำสำหรับอุปโภคไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6000 ลิตร นำน้ำสำหรับอุปโภคไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ หมู่ 9 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม