นำน้ำสำหรับอุปโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชน

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีวิชัย ฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6000 ลิตร นำน้ำสำหรับอุปโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านแม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม