นำน้ำสำหรับอุปโภคไปแจกจ่ายให้ก้บประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลศรีวิชัย นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6000 ลิตร นำน้ำสำหรับอุปโภคไปแจกจ่ายให้ก้บประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม