นำน้ำสำหรับอุปโภคไปแจกจ่ายให้ก้บประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6000 ลิตร นำน้ำสำหรับอุปโภคไปแจกจ่ายให้ก้บประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม