นำน้ำสำหรับอุปโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้ความเดือดร้อน

วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร นำน้ำสำหรับอุปโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ 7 แม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร

 

Categories: ภาพกิจกรรม