บริการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ผู้มาใช้บริการโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปาง , รพ.สต.แม่ป้อก และ อสม.ตำบลศรีวิชัย ร่วมให้บริการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ผู้มาใช้บริการโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินและการจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ สำนักงานธนาคาร ธ.ก.ส สาขาแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม