บริการประชาชน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้นำรถบรรทุกน้ำให้บริการประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคในพื้นที่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม