บำรุงดูแลรักษา รดน้ำต้นไม้

วันที่ 7 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีวิชัย ดำเนินการบำรุงดูแลรักษา รดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงามและน่ามองอยู่เสมอ บริเวณชาติภูมิสถานครูบาเจ้าศรีวิชัย (บ้านครูบาเจ้าศรีวิชัย) บ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล