การปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้านการจราจร ณ ตลาดนัดวันศุกร์ บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 9

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 05.50 น. เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ อปพร ออกปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้านการจราจร ณ บริเวณตลาดนัดวันศุกร์ บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล