ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำรถบรรทุกน้ำพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ร่วมกับฝ่ายปกครองศรีวิชัยดับไฟไหม้ป่า และสกัดไฟป่าไม่ให้รุกรามเป็นวงกว้างบริเวณหลังสุสานป่าช้า บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 และบริเวณหลังสุสานป่าช้า บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด