ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย บริเวณตลาดนัดตอนเย็นวันเสาร์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด