ปฏิบัติหน้าที่แจกน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม2565

เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีวิชัยออกปฏิบัติหน้าที่แจกน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านปาง หมู่ที่ 1 บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4     บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 และบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 71,000 ลิตร

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด