ปฏิบัติหน้าที่แจกน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน

เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีวิชัยออกปฏิบัติหน้าที่แจกน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 และบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 45,000 ลิตร

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล