ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย

ในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์