ประกวดราคาจ้าง่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 ด้วยวิธี e-bidding

 

Categories: ประกาศสอบราคาและประกวดราคา