ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1 (45/2565) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2565)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1 (45/2565) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2565)

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์