ประกาศการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลศรีวิชัย

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ขอประกาศการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท. ยังไม่มีผู้มาแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ประกอบกับไม่มีผู้ผ่านการสรรหาขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้ง จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ประกาศการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์