ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์