ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำพูน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำพูน

เรื่อง มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดลำพูน  พ.ศ.2566

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ประกาศ/คำสั่ง