ประกาศบัญชีชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตพบลศรีวิชัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศบัญชีชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตพบลศรีวิชัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์