ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

09 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง.pdf

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์