ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและที่ไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและที่ไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์