ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.30-004 สายทาง บ้านแม่ป้อก – แม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 15,300 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.30-004 สายทาง บ้านแม่ป้อก – แม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 15,300 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด

Categories: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง,ข่าวประชาสัมพันธ์,ประกาศสอบราคาและประกวดราคา