ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์