ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์