ประกาศยกเลิกการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65

03 1 ประกาศยกเลิก.pdf

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์