ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน

Categories: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง