ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กง-906

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กง-906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ

Categories: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง