ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติงาน รอบ 1 ตุลาคม 2565

รายชื่อพนักงานเทศบาลสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติงาน รอบ 1 ตุลาคม 2565 (1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565)

Categories: ประกาศ/คำสั่ง,สำนักปลัด