ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ และ นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์