ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย

เรื่อง  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์