ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีวิชัย
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ประกาศ/คำสั่ง