ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง รวมจำนวน 9 อัตรา ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ,พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 6  อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง.pdf

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์