ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ข้อมูลเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยฯ (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4)

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์