ประชาสัมพันธ์ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (อย่างไม่เป็นทางการ)

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

ขอประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (อย่างไม่เป็นทางการ)

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28  มีนาคม 2564  รายละเอียดดังนี้

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์