ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  จำนวน  3  ตำแหน่ง  ได้แก่

                       1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  (กองช่าง)                    จำนวน  1  อัตรา

                       1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (กองช่าง)                      จำนวน  1  อัตรา

                       1.3 พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  (กองช่าง)   จำนวน  1  อัตรา

04 1 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์