ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนที่สนใจส่งแบบเสนอรายการอาหารเพื่อเข้าร่วมรับการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดลำพูน “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียดการรับสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร 1 จังหวัด 1 เมนู เพื่อคัดเลือกอาหารถิ่น

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์