ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561และร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จากนั้นได้พูดคุยถึงปัญหาของเด็กนักเรียนในปัจจุบัน และแนะแนวทางแก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองที่เข้ารวมการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ตืนวิทยา

 

Categories: ภาพกิจกรรม