ประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน ปี 2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน ปี 2561 กลุ่มที่ 1 ให้กับประชาชนชาวบ้านห้วยบง หมู่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

Categories: ภาพกิจกรรม