ประชุมหารือเกี่ยวกับระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนงานส่งเสริมการเกษตร และประชาชน เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระบบส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก (area based approved) ดำเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอด Supply chain

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล