ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผน

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมกู้ชีพ เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19) จังหวัดลำพูน ในระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม