ประเพณีตักบาตรเทโว 2565

นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยประชาชนตำบลศรีวิชัย ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในเทศกาลออกพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ณ บเานแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม