ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา่ลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม